Vist Fastighets AB till New Wave Group AB

Efter en längre tids förhandlingar, har det kommunala bolaget Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) och New Wave Group AB (NWG) nått en överenskommelse kring Vist Fastighets AB (VFAB). Styrelsen i NUAB begärde tidigare i år stöd från Ulricehamns Stadshus AB och kommunchef tillika koncernchef Håkan Sandahl fick uppdraget att, tillsammans med NUABs VD Camilla Palm, företräda kommunkoncernen och leda förhandlingarna i denna process.

Båthusen och Åsunden

Avtalet innebär att NWG köper NUABs 51% av aktierna och därmed blir ensam ägare av VFAB. NWG har sedan tidigare ett optionsavtal som innebär förköpsrätt då man äger 49% av VFAB.
– Vi säljer till en marknadsmässig summa som är lika med aktiernas värde om 14 025 000 kr. Samtidigt löser VFAB det lån som bolaget har från kommunen, säger kommun- och koncernchef Håkan Sandahl.

Enligt Håkan Sandahl har kommunen under lång tid haft inriktningen att avyttra VFAB som i praktiken består av en industrifastighet i Vist nyttjad av ett dotterbolag inom New Wave Group-koncernen. Tillkomsten av det gemensamma bolaget ägde rum för över tio år sedan och det var ett förfarande som kritiserats. Kammarrätten ålade också kommunen att rätta beslutet.

– Nu har vi kunnat komma vidare i denna fråga som vi jobbat med länge för att hitta en lösning på, säger Håkan Sandahl. Kommunen får tillbaka de pengar som satsats och för NWG innebär det en god investering för framtiden.

VFAB har sedan flera år varit en del av NUAB. Beslut om att godkänna avtalet med NWG är en av punkterna på morgondagens möte med kommunfullmäktige. NUABs styrelse har tidigare i veckan fattat beslut om försäljning av samtliga aktier i VFAB.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 12 december 2018, senast ändrad den 13 november 2019