Kommunen efterlyser invånarnas åsikter om Ulricehamn år 2040

Från idag den 1 februari uppmanas alla kommunens invånare att tycka till om kommunens framtida utveckling. Uppmaningen är en del i det nyss påbörjade översiktsplansprojektet där kommunen ska se in i framtiden och definiera vilka områden som ska utvecklas för bostäder, industrier och handel, men också vilka områden som ska bevaras av natur- eller kulturintresse.

Projektet handlar även om hur vägnätet bäst kan utvecklas för att förbättra och förenkla för trafikanter och boende, men också minimera konsekvenserna på naturen.

Tyck till

– Vi uppmanar alla invånare att komma med synpunkter. De är jätteviktiga i vårt arbete och vi hoppas att det finns ett stort intresse att delge sina tankar och förslag på vad de tycker är viktigt att bevara såväl som att utveckla i kommunen, säger Ludvig Simonsson, samhällsplanerare och en av två projektledare för översiktsplanen.

Arbetet projektleds från kommunens planenhet, men många andra verksamheter inom kommunen är involverade för att skapa en så bra helhet som möjligt. En politisk referensgrupp finns också med i projektet. Översiktsplanen som planeras vara klar år 2022 kommer bland annat ligga till grund för det framtida detaljplanearbetet och därför är det viktigt att redan nu fundera på hur och var det exempelvis ska finnas bebyggelse om 10–20 år.

– Vi ska måla de stora penseldragen i detta projekt och är inte på detaljnivå om var en parkbänk ska placeras eller om vi ska bygga en ny brygga till en badplats, säger Emma Persson, samhällsplanerare och den andra projektledaren.

Ulricehamn2040

De som vill tycka till gör det via kommunens webbplats: www.ulricehamn.se/ulricehamn2040

Där kan invånare ge sina synpunkter och också peka ut området man tycker till om på en karta. Det går också att läsa alla inlämnade synpunkter. Undersökningen kommer att pågå fram till den 31 maj.

På Facebook eller Instagram kan man använda sig av hashtagen #ulricehamn2040 för att föra fram sina åsikter även den vägen.

Nästa möjlighet att tycka till är när förslaget har tagits fram och ska ut på så kallat samråd under 202o.

Frågor?

Emma Persson
Projektledare och samhällsplanerare
planenheten
emma.persson1@ulricehamn.se
0321-59 50 68

Ludvig Simonsson
Projektledare och samhällsplanerare
planenheten
ludvig.simonsson@ulricehamn.se
0321-59 52 77

Publicerat av Ulrika Emtervall den 4 februari 2019, senast ändrad den 4 februari 2019

Kontakt