Maskinhall Årets hus 2018

En röd byggnad

Kommittén som utser Årets hus är nu klara med sitt arbete. Anton Brandt, Västergården, Väby, får utmärkelsen för sin maskinhall i trä.

Utmärkelsen motiveras så här:

Maskinhallen har tagit vara på landsbygdens röda tråd. Stomme och fasad är av trä. Sockelvåningen är uppbyggd av putsad Leca, fönstren är tidstypiska och är av typen stallfönster. Taket är av plåt, också något som användes och används flitigt på landsbygden. En mindre del av byggnaden är isolerad, men den största delen är en carport för större och mindre lantbruksmaskiner.

Bedömningsområdena är uppfyllda det vill säga; byggnaden visar på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och har tagit kulturhistorisk hänsyn. Man har även lyckats med att uppfylla sammanhang till övrig omgivning, helhet och idé, skala, funktion och inte minst har byggnaden tagit hänsyn till sunda material och lösningar.

Den 26 augusti kommer utmärkelsen att överlämnas till Anton Brandt i Väby av Roland Karlsson, (C), kommunstyrelsens ordförande, Börje Eckerlid (C), miljö- och byggnämndens ordförande samt stadsarkitekt Lars Stokka.

Publicerat av Anette Westerlund den 16 augusti 2019, senast ändrad den 27 augusti 2019 av Ulrika Emtervall