Arkiv

Månadsarkiv för september, 2019

Beslut i korthet För detaljerad återgivning av mötet, se webbsändningen i sin helhet eller ta del av protokoll efter justering. Information…

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige för beslut Antagande detaljplan Bogesund 1:164 m.fl. En ny detaljplan för fastigheten Bogesund 1:164…