Hur vill du att biblioteken ska utvecklas?

Just nu görs en uppdatering av Ulricehamns kommuns biblioteksplan. Den omfattar all verksamhet som utgår från kommunens bibliotek, både folk- och skolbibliotek. Vi vill gärna höra vad du tycker är viktigt för framtiden!

Bild på bibliotekarie vid bokhyllor.Bibliotekarie på Ulricehamns stadsbibliotek. Foto: Sören Håkanlind

En biblioteksplan ska enligt bibliotekslagen finnas i alla kommuner. I lagen anges också ändamålet med offentliga bibliotek och de prioriterade grupperna lyfts fram.

I Ulricehamn bestämmer de folkvalda politikerna över inriktningen på den lokala verksamheten. Ska fler grupper vara i fokus? Ska nya verksamhetsgrenar prioriteras? Ska gamla utvecklas eller avvecklas? Det finns många beslut att fundera över. Då är det bra att ha lyssnat av vad medborgarna tycker!

När det är klart tar verksamheterna över genom att välja hur bibliotekslagen och de lokala beslutens intentioner bäst ska mötas.

Påverka biblioteksplanen

Berätta vad du tycker är viktigt med bibliotek! Hur och var möter du själv biblioteksverksamhet i din vardag? Om du inte använder dig av bibliotekens verksamhet – hur kommer det sig?

Vad tycker du fungerar bra; vad borde putsas till och vad borde utgå? Vad borde finnas på biblioteken, som du ser det?

Hör av dig före den 20 november

Skicka gärna in mejl med synpunkter till infodisk@ulricehamn.se. Om du vill får du gärna skicka ett videoklipp där du berättar hur du tänker.

Eller skriv ett alldeles vanligt brev. Skicka till: Ulricehamns stadsbibliotek, Strandgatan 22, 523 86 Ulricehamn.

Mer information

Publicerat av Sofia Carlenberg den 30 oktober 2019, senast ändrad den 10 mars 2021