Bidrag att söka för civilsamhället för att möjliggöra boende åt ensamkommande asylsökande barn

Nu finns det bidrag att söka för aktörer inom civilsamhället som gör det möjligt för ensamkommande asylsökande unga som fyllt 18 år att bo kvar i kommunen under asylprocessen.

Ungdomar i en grupp

Bidraget kan ges till aktörer inom Ulricehamns kommun för kostnader som uppstår i samband med att möjliggöra boende åt målgruppen. För att ha rätt till bidrag måste aktören ha ett eget post- eller bankgironummer.

Aktörens verksamhet ska präglas av demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen för alla inom målgruppen. Aktören ska också motverka våld, rasism, social exkludering och bruk av alkohol och droger.

Ansökan görs till: Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn.

Ansökan ska innehålla beskrivningar av

  • planerade aktiviteter eller åtgärder.
  • hur aktören arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv och utifrån demokratiska värderingar.
  • hur aktören i sina aktiviteter och åtgärder tänker arbeta för att motverka våld, rasism och social exkludering samt bruk av alkohol och andra droger.

Efter slutförda aktiviteter ska en utvärdering och ekonomisk redovisning skickas in till kommunen. I redovisningen ska framgå hur många personer inom målgruppen som har kontaktat aktören, samt hur många personer inom målgruppen som har fått hjälp, respektive inte fått hjälp. Det ska av redovisningen framgå hur pengarna har använts: belopp och aktiviteter.

Beslut om bidrag sker löpande och så länge finns pengar kvar att dela ut.

För frågor, kontakta:

Maria Winsten
0321-59 56 17
maria.winsten@ulricehamn.se

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 15 oktober 2019, senast ändrad den 26 november 2019