Mindre alkohol men mer ensamhet bland Ulricehamns ungdomar

Trenden med allt färre ungdomar som dricker alkohol håller i sig. Nytt i årets CAN-rapport är att allt fler unga känner sig ensamma.

Grupp skålar med vinglasFoto: Kelsey Chance/Unsplash

CAN står för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Det positiva i rapporten som gäller Ulricehamns kommun är att färre dricker alkohol och att färre blir bjudna av sina föräldrar. Andra siffror som bruk av hasch, marijuana och ecstasy visar på en liten ökning. Några fler vet inte vilken narkotika de använt, vilket känns oroande.

Det som sticker ut i årets rapport, förra rapporten gjordes 2016, är att allt fler ungdomar upplever sig ensamma:

– I undersökningen har många svarat att de inte får beröm av sina föräldrar när de gör någonting bra, att de inte kan prata med sina kompisar om svåra saker och att de upplever att det är svårt att hitta någon vuxen de känner förtroende för, säger Felix Lekare, folkhälsostrateg på Ulricehamns kommun.

Ett annat tydligt samband som kommit fram i andra rapporter bekräftas även här; barn som dricker eller röker har större benägenhet att prova cannabis.

– Jag skulle önska att föräldrarna tog fasta på detta och verkligen ansträngde sig för att hålla sina barn borta från alkohol och cigaretter tills de är över 18 år, för då minskar riskerna att de provar tyngre saker, säger Felix Lekare.

Felix Lekare ska nu analysera rapporten och resultatet kommer sedan att användas i samarbetet med andra aktörer när det gäller förebyggande åtgärder.

CAN:s kommunrapport 2019 i sin helhet. (pdf)

För mer information kontakta:

Felix Lekare, folkhälsostrateg
felix.lekare@ulricehamn.se
0321-595231

Publicerat av Ulricehamns kommun den 17 oktober 2019, senast ändrad den 26 november 2019