Vi behöver fler familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Barn som sitter

Vi berättar gärna mer om vad det innebär

Ett familjehem tar emot barn som inte kan bo hos sin biologiska familj. För en del handlar det om att föräldrarna inte mäktar med föräldraskapet. Andra har flytt ensamma från krigsdrabbade länder.

En kontaktfamilj tar emot ett barn i sitt hem under några
dagar i månaden. Oftast handlar det om att den biologiska familjen inte räcker till. Då kan kontaktfamiljen vara till stor hjälp.
Hör av dig till oss om du är nyfiken, det kan du göra utan att förbinda dig till någonting. Välkommen till oss med dina frågor.

Så här når du oss

Emma Ceder
0321-59 65 15
emma.ceder@ulricehamn.se

Agneta Klasson
0321-59 56 61
agneta.klasson@ulricehamn.se

Helena Mårtensson
0321-59 56 75
helena.martensson@ulricehamn.se

Yolanda Reintz
0321-59 56 51
annasofiayolanda.reintz@ulricehamn.se

Publicerat av Anette Westerlund den 3 oktober 2019, senast ändrad den 26 februari 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt