Medborgarlöfte med fokus på ungdomar

Nu är kommunen och polisen klara med målet för sitt samarbete för resten av året samt 2020. Den här gången är det ungdomsbrottsligheten som ska sättas i fokus.

Medborgarlöfte undertecknas mellan polisen och Ulricehamns kommun. På bilden syns Stefan Gustavsson, tillförordnad lokalpolisområdeschef, Andreas Friberg, stationsbefäl på polisstationen i Ulricehamn, Håkan Sandahl, kommunchef samt Sven Gardell, kommunpolis, Ulricehamn.Medborgarlöfte undertecknas mellan polisen och Ulricehamns kommun. På bilden syns Stefan Gustavsson, tillförordnad lokalpolisområdeschef, Andreas Friberg, stationsbefäl på polisstationen i Ulricehamn, Håkan Sandahl, kommunchef samt Sven Gardell, kommunpolis, Ulricehamn.

– Det har hänt mycket bland våra ungdomar under hösten. Polisen och Ulricehamns kommun har under en längre tid uppmärksammat att ungdomar uppehåller sig på olika platser där de orsakar otrygghet, nedskräpning och skadegörelse. Det finns också oro för missbruk i olika former på dessa platser, säger kommunpolis Sven Gardell.

Det är en bild stationsbefälet Andreas Friberg på polisstationen i Ulricehamn delar:

– Under en period har det varit stökigt bland ungdomarna i Ulricehamn. Vi har haft förmånen att ha mycket resurser i Ulricehamn under tiden och kunnat jobba nära verksamheterna. Vi har nästan daglig kontakt med rektorer till exempel.

Ett så kallat medborgarlöfte innebär att kommunen och polisen går samman och tar ett gemensamt tag i de problem man sett som tydliga efter en dialog mellan invånarna och de två instanserna. Den här gången innebär det att:

  • Polisen och Ulricehamns kommun ska identifiera de platser där ungdomar orsakar otrygghet och andra problem.
  • Polisen skall besöka dessa platser enligt hot spots-metoden.
  • Kartlägga vilka ungdomar det rör sig om, identifiera orsakerna till problemen och i samverkan hjälpa ungdomarna i riskzonen

De här frågorna arbetar polisen ständigt med, men när man nu gör det till ett samarbete med kommunen, hoppas båda parter kunna öka tryggheten på platser med problem, identifiera ungdomar i riskzonen för drogmissbruk och kriminalitet och tillsammans ta fram anpassade åtgärder i syfte att hjälpa dem.

Att det finns en överenskommelse mellan kommunen och polisen är bra, tycker kommunchef Håkan Sandahl. Det gör kontaktvägarna korta och det är lätt att ta kontakt när något händer. I det här arbetet har kommunpolis Sven Gardell en viktig uppgift att fylla. Hans uppgift är att vara en länk mellan polisen och kommunen i det här fallet. Något som han är nöjd med:

– Det är positivt att vi kan göra det här tillsammans, säger han. Ulricehamn är faktiskt ett fantastiskt ställe.

Publicerat av Anette Westerlund den 8 november 2019, senast ändrad den 12 november 2019