Ny företagaringång på ulricehamn.se

Idag fredag den 1 november lanseras en företagaringång på kommunens hemsida där verksamhetsutövare lättare ska hitta rätt bland kommunens olika regler och tillstånd.

Sektor miljö och samhällsbyggnad arbetar aktivt för att öka sin tillgänglighet och erbjuda en bättre service till de företagare som bedriver verksamhet i kommunen. Företagaringången på ulricehamn.se är en del i det arbetet, där en del av hemsidan har utvecklats för att bättre möta de särskilda frågor man har som företagare, till exempel när man vill börja sälja tobak eller starta restaurang.

– Genom företagaringången är vår förhoppning att företagen enklare ska finna information som är relevant för just dem, säger Kajsa Leidek, utvecklingsledare.

Sektorn har arbetat med förbättrade kontaktsätt och tillgänglighet inom vissa delar där det efterfrågats. Bland annat har man ökat kontakten med olika delar av näringslivet för att skapa samarbeten och ha diskussion om hur man kan hjälpas åt. En annan viktig satsning är utveckling av e-tjänster som ska underlätta för såväl företagare som privatpersoner.

– Vi arbetar aktivt med att öka servicen till företagen och göra det lättare att göra rätt. Efter dialog med näringslivet och analys av kundundersökningar har vi tagit fram insatser för att göra det enkelt att starta och driva företag i Ulricehamn. Företagsingången är en utav dessa insatser som vi hoppas ska förenkla vardagen företagare, säger Sebastian Olofsson, samhällsbyggnadschef.

För frågor, kontakta

Sebastian Olofsson, samhällsbyggnadschef

0321- 59 52 68

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 1 november 2019, senast ändrad den 26 november 2019