Kommunen ombeds utreda hemtjänstpersonalens arbetsmiljö

Personal i äldreomsorgen.Personal i äldreomsorgen.

Kommunen ombeds utreda hemtjänstpersonalens arbetsmiljö

Fackförbundet Kommunals skyddsombud har lämnat in en begäran om åtgärd enligt arbetsmiljölagen till arbetsgivaren, Ulricehamns kommun.

Begäran rör centrala hemtjänsten natt, vars arbetsmiljö anses vara riskfylld utifrån att de kör bil ensamma nattetid, att de har kort framförhållning på sina schemaperioder samt har en hög sjukfrånvaro.

-Vi tar Kommunals begäran på allvar. Vi ska nu sätta oss och titta på vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas, utöver det vi redan gör, säger Magnus Andersson Neumann, socialchef på Ulricehamns kommun.

Enligt Kommunals begäran ska bland annat en risk- och konsekvensanalys av ensamarbete samt ensamkörning i bil nattetid göras. De begär också en utredning kring sjukfrånvaron.

 

För mer information kontakta:

Magnus Andersson Neumann, socialchef
E-post: magnus.anderssonneumann@ulricehamn.se

Nina Landström, äldreomsorgschef
E-post: nina.landstrom@ulricehamn.se

Publicerat av Anette Westerlund den 6 december 2019, senast ändrad den 10 december 2019 av Ulrika Emtervall