Arkiv

Årsarkiv för 2019

Anhörigkonsulent Maria Hagiwara åker runt till kommunens bibliotek och informerar om anhörigstöd. Bibliotekspersonal finns på plats för att tipsa om…

Beslut i korthet För detaljerad återgivning av mötet, se webbsändningen i sin helhet eller ta del av protokoll efter justering. Information…

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige för beslut Antagande detaljplan Bogesund 1:164 m.fl. En ny detaljplan för fastigheten Bogesund 1:164…

Kommittén som utser Årets hus är nu klara med sitt arbete. Anton Brandt, Västergården, Väby, får utmärkelsen för sin maskinhall…