500 år sedan slaget på Åsunden -nu går startskottet för minnesåret

Den 19 januari 2020 är det på dagen 500 år sedan slaget på Åsunden då Sten Svantesson Sture förlorade slaget mot Kristian II:s armé, en viktig händelse i den svenska historien. Nu går startskottet för kommunens minnesår.

Gryningsljus över en sjö

Minnesåret invigs med pampig ceremoni vid Skottek i Ulricehamn den 19 januari 2020. En riddarparad öppnar dagen kl 14.30, och programmet börjar kl. 15 med tal av bland av landshövding Anders Danielsson, Berit Andnor-Bylund ordförande i Föreningen Norden-Sverige och kommunalråd Roland Karlsson. Programmet bjuder även på en dramatisering av slaget på Åsunden och musikunderhållning. Under dagen pågår aktiviteter för hela familjen; det planeras för bland annat korvgrillning, femkamp och ponnyridning.

– Minnesdagen blir ett startskott för ett minnesår där vi kommer att fortsätta fördjupa oss i historien och i vårt kultur- och naturarv, säger Lena Moritz, kultur- och fritidschef Ulricehamns kommun.

Kommunerna i Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga, tillsammans med en mängd olika organisationer och representanter från det lokala näringslivet, förberedde sig inför jubileumsåret redan under 2019, med flera historiska föreläsningar och skolkultur som fokuserat på 1500-talet. Under 2020 kommer de gemensamma aktiviteterna att fortsatta.

Den 19 januari 1520 vid Åsundens strand, nära staden Bogesund som Ulricehamn hette då, gjorde Sten Svantesson Sture, Sveriges riksföreståndare, uppror mot Kristian II, den norsk-danske unionskungen. Sten Sture förlorade slaget mot unionens armé och sårades dödligt av en kanonkula i benet. Han fördes i rask takt upp mot Stockholm men hann inte fram till huvudstaden där läkarhjälpen fanns, utan dog på Mälarens is. En kort tid därefter utropade sig Kristian II till Sveriges konung. I november samma år, på hans kröningsfest, utspelade sig det som senare kom att kallas för Stockholms blodbad.

Programblad för den 19 januari 

För mer information kontakta:

Lena Moritz
Chef för kultur och fritid
Ulricehamns kommun
Telefon: 0321-59 51 70
Mobil: 0766-43 51 70
E-post: lena.moritz@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 13 januari 2020, senast ändrad den 5 augusti 2020 av Anette Westerlund