Dags att nominera Årets hus 2019

Fram till och med den 15 mars kan du sända in nominering för utmärkelsen Årets hus 2019.

Bild på byggnader i Ulricehamn i kvällsljus.Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Priset ska tilldelas den byggherre som under det gångna året mest framgångsrikt visat prov på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och/eller kulturhistorisk hänsyn vid uppförande, ombyggnad, tillbyggnad, restaurering eller renovering i Ulricehamns
kommun.

Att nominera

Vid nominering ska följande bifogas:

  • Motivering till varför byggnaden visar prov på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och eller kulturhistorisk hänsyn.
  • Beskrivning och fakta om byggnaden
  • Fotografier av byggnaden
  • Byggherre (om annan än sökande krävs medgivande från byggherre)

Skicka nomineringen till miljö och samhällsbyggnad med fördel via e-post till miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se. Det går också att skicka nomineringar via post till Miljö och samhällsbyggnad, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn.

Vinnaren av priset Årets hus utses av en kommitté bestående av fem personer: kommunstyrelsens ordförande, ordföranden för miljö- och byggnämnden, sektorchef miljö och samhällsbyggnad, kulturchefen och stadsarkitekten.

Regler för årets hus

Vinnare av utmärkelsen Årets hus 2018

Publicerat av Ulrika Emtervall den 27 januari 2020, senast ändrad den 27 januari 2020