Svara på föräldraenkäten 2020

Du som är vårdnadshavare till barn eller ungdom i förskola, grundskola eller särskola eller till en ungdom som går första året på gymnasiet fick i dagarna ut information om föräldraenkäten 2020.

Bild på en hand och en datamus.

Som ett led i lärandeverksamhetens systematiska kvalitetsarbetet genomförs årligen en föräldraenkät. Syftet med denna är att få ta del av vårdnadshavares och föräldrars uppfattning om förskola, grundskola, särskola och gymnasieskolans verksamhet. Resultatet kommer att vara en del av de olika verksamheternas förbättringsarbete.

Enkäten är öppen mellan den 13 januari och den 7 februari.

  • Du som har barn/ungdom i förskola, grundskola och särskola svarar på enkäten oberoende av vilken årskurs ditt barn/ungdom går i. I gymnasiet är det endast du som har ungdom i årskurs 1 som svarar på enkäten.
  • Du som har flera barn fyller i en enkät för varje barn.
  • Enkäten är helt anonym och ingen av dem som deltar i undersökningen kan identifieras.
  • Eventuella frågor besvaras av personal eller rektor på respektive skola.

Dina svar är viktiga för oss och för att resultaten ska bli tillförlitliga hoppas vi att du tar dig tid att besvara enkäten.

Resultatet för enkäten kommer att redovisas och bearbetas på respektive förskola/skola samt i den kommunala kvalitetsrapporten som publiceras på ulricehamn.se.

Om du inte har någon möjlighet att svara på enkäten digitalt (hemma, på bibliotek eller liknande) ber vi dig att kontakta personalen på din förskola/skola så att de kan lämna en enkät i pappersformat till dig. Om du besvarar enkäten i pappersformat ber vi dig att lägga den ifylld i ett förslutet kuvert och lämna tillbaka den till personal på förskolan/skolan så att de sedan kan lämna den vidare för digital inläsning.

Stort tack på förhand för din medverkan. Den är värdefull för våra verksamheter!

Publicerat av Ulricehamns kommun den 13 januari 2020, senast ändrad den 22 februari 2021