Nästan alla nöjda med kommunens äldreomsorg

När socialstyrelsen frågade Ulricehamns kommuns äldre vad de tycker om äldreomsorgen är de allra flesta nöjda. Allra högst betyg får personalens bemötande. De som använder sig av kommunens hemtjänst är nöjdast av alla.

Två äldre personer som äter mat och ser glada ut

Nästan alla av de tillfrågade tycker att de får ett bra bemötande av personalen, de känner förtroende och upplever att de blir lyssnade på när det gäller åsikter och önskemål.

-I år är tredje året i rad vi har 99 procent i nöjdhet när det gäller bemötande. Det visar att vår personal är professionell och jobbar hårt för att våra vårdtagare ska vara nöjda. Särskilt högt betyg får personalens bemötande i hemtjänsten, säger Nina Landström, chef för äldreomsorgen i Ulricehamns kommun.

De som bor på något av kommunens boenden är också nöjda. De känner sig trygga och är nöjda med personalens bemötande. 89 procent av de tillfrågade fick också plats på det äldreboende de önskade, vilket är några procent högre än till exempel Västra Götalands län och riket.

74 procent av de tillfrågade på äldreboendena svarade också att maten smakar gott.

Ett förbättringsområde som Ulricehamn delar med Sveriges övriga kommuner är att arbeta mot äldres ensamhet.

– Enkäten visar att vi behöver jobba mer med aktiviteter på våra boenden. Resultatet på frågan om upplevd ensamhet är problematisk, men det är ett samhällsproblem som vi är många som behöver jobba med. Det pratas inte så mycket om psykisk hälsa bland äldre.

Större delen av både de äldre som bor kvar hemma och har hemtjänst och de som bor på äldreboendena tycker att personalen har tillräckligt med tid för att hjälpa till med det som behövs.

Totalt svarade 112 personer boende på äldreboenden. Det är 52,3 procent av de tillfrågade. Av de äldre med hemtjänst svarade 246 personer, vilket är 64,4 procent av de tillfrågade.

Undersökningen görs varje år och är ett viktigt instrument i Ulricehamns kommuns arbete med att utveckla äldreomsorgen.

Siffror för hemtjänsten i korthet:

99 procent av de tillfrågade tycker att de får ett bra bemötande av personalen.
95 procent av de tillfrågade känner förtroende för personalen.
94 procent är sammantaget nöjd med hemtjänsten.

Siffror för särskilt boende (äldreboende)

97 procent av de tillfrågade tycker att de får ett bra bemötande av personalen.
94 procent av de tillfrågade känner sig trygg på sitt äldreboende.
92 procent känner förtroende för personalen.

 

Publicerat av Anette Westerlund den 10 februari 2020, senast ändrad den 11 februari 2020

Kontakt