Höga vattenflöden i kommunens vattendrag

Ulricehamns kommun ansvarar för information till allmänheten och vi säkrar upp för att kunna fortsätta med vår samhällsviktiga verksamhet. Det innebär att vi ser till att skolor och äldreomsorg fungerar som vanligt. Vi har också ett ansvar för våra fastigheter och ser efter dem kontinuerligt. Ingen av dem ligger farligt nära vattendrag vilket innebär att de bara skulle kunna hotas av väldigt stora mängder regn. Uppdaterad information om läget i våra vattendrag just nu.

Översvämning Åsunden februari 2020Översvämning i Åsunden i februari 2020. Foto: Leif Thid, UEAB

Vi är förberedda på den här typen av händelser tack vare olika utredningar och kartläggningar som gjorts genom åren. Kartläggningarna har visat vilka effekter vi kan förvänta oss av höga vattenflöden som vi har nu. Vi följer utvecklingen hela tiden, tillsammans med andra aktörer.

Ulricehamns energi AB, UEAB, är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten, avlopp, reningsverk och gator i tätorter. Det är hit du vänder dig om du har problem med gator inom tätorten, eller med vatten och avlopp. Det gör du på hemsidan. De servar också med färskt dricksvatten om du har egen brunn som inte går att använda.

Räddningstjänsten har till uppgift att ta hand om olyckor och bränder, både hantera och förebygga. De har just nu mycket att göra och prioriterar därför samhällsviktig verksamhet och framkomlighet på vägarna. De är till för sex kommuner i Sjuhärad och ser till helheten i dessa kommuner.

Länsstyrelsen hjälper till med samarbetet när det är många inblandade i en händelse. De samordnar kontakter mellan kommuner, räddningstjänsten, kraftbolag, trafikverket och SMHI med flera. De samlar in information från alla inblandade och gör en lägesbild som alla har tillgång till. Det underlättar allas arbete.

Men, vad är jag skyldig att göra själv?

Som fastighetsägare ansvarar du för att skydda din egendom. Räddningstjänsten kan behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om till exempel din källare översvämmas. Har du möjlighet att se till din fastighet eller sommarstuga är det bra. Här kan du läsa mer, och här.

Har du sin fastighet försäkrad så undersök vad den täcker. Ditt försäkringsbolag kan hjälpa till med vad som gäller i ett akut läge, men också vad du kan förbereda för framtiden.

Vad kan jag göra själv?

  • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
  • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
  • Följ nyhetsrapporteringen i medierna och väderrapporterna hos SMHI.
  • Ha mobiltelefonen fulladdad.
  • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
  • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.

Vad ska jag inte göra?

  • Om du är nyfiken och vill se de stora vattenmassorna – gå inte för nära. Kanterna kan ge vika och det är starka strömmar, så håll avstånd!
  • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade eller avspärrade områden. Det kan räcka med en halvmeter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg.
  • Om du tror att du fått in sjövatten i din egen brunn, eller tror du att du inte kan dricka det eget vatten så säljer UEAB vatten. UEAB har två så kallade vattenkiosker, en i Gällstad och vid huvudkontoret på Karlsnäs. Se mer information på hemsidan.

 


Publicerat av Anette Westerlund den 20 februari 2020, senast ändrad den 25 februari 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt