Distansundervisning på Tingsholmsgymnasiet och vuxenutbildningen från 18 mars

Från och med onsdagen den 18 mars sker förändringar på Tingsholm med anledning av regeringens rekommendation att begränsa spridning av covid-19.

Bild på fönsterpartier vid en funkisbyggnad i sten.Tingsholmsgymnasiet

Tingsholmsgymnasiet går över till distansundervisning. Elever med särskilda behov kan fortsatt komma att erbjudas platsförlagd undervisning. Det görs individuella bedömningar för de elever som berörs. I de fall där eleverna har arbetsplatsförlagt lärande (APL) görs en bedömning mellan lärare och arbetsplatsen där eleven praktiserar.

Gymnasiesärskolan håller öppet som vanligt. Vuxenutbildningen går tills vidare över till distansundervisning.

Lärvux stängs för platsundervisning. Skolan kommer fortsatt att vara öppen och all personal kommer finnas på arbetsplatsen.  Skolmatsalen håller endast öppet för de få elever som bedriver skolgång på plats. I övrigt håller skolmatsalen och caféet stängt.

Elever meddelas om de nya riktlinjerna under eftermiddagen via skolans lärplattformar.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 17 mars 2020, senast ändrad den 17 mars 2020

Kontakt