Inställda nationella prov våren 2020

Nationella prov skrivs i grundskola i årskurs 3, 6 och 9 samt i gymnasiet. Med anledning av den senaste tidens utveckling kommer Skolverket med största sannolikhet att besluta att resterande nationella prov ställs in under våren, från den 30 mars till och med den 30 juni.

Bild på barn som räcker upp handen i ett klassrum

Därför ställs de nationella proven in (från Skolverkets hemsida)

  • Skolornas situation är mycket pressad vad gäller arbetet att hitta nya former för undervisning och driva verksamhet med förändrade förutsättningar.
  • Nuvarande läge i skolan är mycket osäkert och situationen kan ändras mycket snabbt. Att i detta läge skicka ut hundratusentals prov som behöver tas om hand av skolpersonal är inte lämpligt.
  • Skolverket gör bedömningen att proven inte skulle kunna uppfylla sitt betygsstödjande syfte om varje enskild rektor eller huvudman skulle få besluta när och om proven ska genomföras.

Betygsättning

Endast i de fall där eleverna har genomfört det nationella provet i sin helhet ska resultatet särskilt tas hänsyn till vid betygssättning. När de nationella proven nu ställs in ska läraren, precis som vanligt, ändå göra sin allsidiga bedömning utifrån ett så brett och varierat underlag som möjligt. Läraren kan därför utvärdera och använda de delar av de nationella proven i ett ämne som redan har genomförts under höst 2019 och vår 2020 innan beslutet togs, till exempel den muntliga delen i engelska i årskurs 9.

Gå gärna in på skolverket.se och läs mer fördjupad information om de nationella proven och beslutet att ställa in dem.

Gülsen Özdenkos
Barn- och utbildningschef
gulsen.ozdenkos@ulricehamn.se

Publicerat av Ulrika Emtervall den 24 mars 2020, senast ändrad den 18 januari 2022

Kontakt