Äldreomsorgen satsar på covid-19-team

Att ha speciella team som bara arbetar med corona-smittade har visat sig vara en framgångsfaktor i andra kommuner. Likaså att skapa speciella avdelningar som bara hjälper covid-19-sjuka. Därför satsar nu kommunens äldreomsorg på att göra samma sak.

Bild på ett kraftigt uppförstorat coronavirusCoronavirus sett ur ett mikroskåp.

 

För att förbereda sig arbetar nu äldreomsorgen och hemsjukvården med att skapa särskilda grupper med undersköterskor som ska kunna specialisera sig på att enbart arbeta med personer smittade med covid -19.

Det ena teamet ska arbeta med brukare i eget boende, alltså i hemtjänsten. Teamet kommer att vara kommunövergripande och arbeta med smittade i hela kommunen. Insatserna kommer att variera, det kan vara allt från telefonkontakt till vård i livets slutskede. Team två kommer att arbeta på en separat avdelning med smittade brukare från kommunens äldreboenden. Det har visat sig framgångsrikt att samla alla smittade på en avdelning som isoleras från andra, både när det gäller brukare och personal. I kommunens fall handlar det om att stänga ett antal korttidsplatser och istället öppna en separat corona-avdelning dit sjuka boende flyttas.

De båda teamen kommer att samarbeta med varandra.

– Målet är att minska smittspridning till äldreboenden och äldre i eget hem, samt ge våra undersköterskor möjlighet att specialisera sig samtidigt som vi skyddar dem från smitta på bästa möjliga sätt, säger Nina Landström, äldreomsorgschef, Ulricehamns kommun.

 

Publicerat av Anette Westerlund den 21 april 2020, senast ändrad den 21 april 2020

Kontakt