Europa 1 Årets hus 2019

Bild på en vinkelbyggnad i en stadsmiljö.Europa 1, nominerat årets hus 2019

Kommittén som utser Årets hus är nu klara med sitt arbete. Sune Mordenfeld, får utmärkelsen för sitt hus.

Utmärkelsen motiveras så här:

Europa 1 – Hällströmska huset eller Hällströms hörna har genomgått en ambitiös renovering och ombyggnad både in- och utvändigt. Val av material och utförande har gjorts med stor noggrannhet och känsla.

Byggnaden har tagit vara på kulturhistorien på ett föredömligt sätt. Stomme är av trä, fasaden av puts. Fönstren är nytillverkade men tidstypiska och är av typen flaggfönster. Taket är av tvåkupigt tegel, något som användes och ska användas oftare. Innergården har ett befintligt uthus/stallbyggnad som är målad i tidstypisk kulör. ”Golvet” på innergården är det befintliga och består av gatsten och kullersten.

Bedömningsområdena är uppfyllda det vill säga byggnaden visar på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och har tagit kulturhistorisk hänsyn. Man har även lyckats med att uppfylla sammanhang till övrig omgivning, helhet och idé, skala, funktion och inte minst har byggnaden tagit hänsyn till sunda material och lösningar.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 6 april 2020, senast ändrad den 6 april 2020