Enkät till kulturaktörer inom kulturella och kreativa näringar

Ulricehamns kommun har under våren kartlagt föreningars situation under coronakrisen. Nu vill vi inom kultur och fritid kartlägga hur du som kulturaktör verksam inom kulturella och kreativa näringar i kommunen påverkas av krisen. Kartläggningen är främst till för att ge oss en helhetsbild av situationen. Den kan ge oss en bättre bild av hur vi eventuellt kan stötta och på vilket sätt våra insatser ger mest effekt.

Bild när en person sjunger i mikrofon

Så som det ser ut i nuläget så har vi inga ekonomiska stöd, förutom föreningsbidrag och förlustbidrag med mera att stötta med.  Det finns även stödpaket på nationell och regional nivå. Hur dessa stöd är utformade är lite olika, och vi försöker att uppdatera oss hela tiden och skickar ut information i våra olika kanaler. Vi har även sammanställt en informationssida där du kan hitta information och länkar på ett ställe. Gå till informationssidan stöd till föreningar och kulturaktörer med anledning av covid-19.

Efter det att enkäten genomförts kommer verksamheten för kultur och fritid tillsammans med Näringsliv Ulricehamn se om det behöver göras gemensamma åtgärder, stödaktiviteter med mera.

Har du frågor kan du vända dig till kulturochfritid@ulricehamn.se

Enkäten kommer finnas ute till och med 24 maj.

Gå till enkäten

Publicerat av Ulricehamns kommun den 6 maj 2020, senast ändrad den 6 maj 2020