Studenten firas men i annorlunda form

Tingsholmsgymnasiet kommer genomföra studentavslutning med både ceremoni och utspring men det kommer göras på ett annorlunda sätt. Avslutningsceremonin kommer att hållas utan sedvanlig publik och flyttas till skolans aula.

Alla studenterna tillsammans är för många för att de ska kunna inrymmas i en lokal på ett säkert sätt. Därför genomförs tre ceremonier med cirka en tredjedel av studenterna närvarande vid respektive tillfälle. På så sätt kommer vi under gränsvärdet 50 personer.

Utspring genomförs klassvis efter respektive ceremoni. Skolgården kommer att spärras av och endast anhöriga som fått skolans tillstånd kommer att få närvara. Allmänheten är tyvärr inte välkommen att bevittna studenternas utspring i år. Avspärrningar kommer göras på ett sådant sätt att det inte uppstår någon folksamling som överskrider 50 personer. Det förutsätter också att studenterna inte förenas med sina anhöriga på skolgården utan att detta sker utanför skolans område.

– Vi vädjar till allmänheten att respektera årets upplägg och ta sitt ansvar för att begränsa smittspridningen, Är du inte anhörig med tillåtelse att komma till skolan ber vi dig att hoppa över studentfestligheterna 2020. Vi vill ge årets avgångselever möjlighet att fira sin student på ett fint och festligt sätt och samtidigt ta vårt ansvar och begränsa risken för smitta, säger Matthias Nordgren, rektor på Tingsholmsgymnasiet.

Riskbedömning har genomförts enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 5 maj 2020, senast ändrad den 5 maj 2020