Kommunen får en halv miljon av statens corona-pengar

Konsekvenserna på arbetsmarknaden efter coronavirusets spridning har fått stor effekt på arbetsmarknaden nationellt, men också lokalt. Ulricehamns kommun har sökt och beviljats 450 000 kronor i statsbidrag från delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua, för att snabbutbilda och introducera nyanställd personal till välfärd.

Bild på kvinna i 30-årsåldern med glasögon. Hon har rosa tröja, kort hår och ler vid en tegelvägg.Caroline Ahlberg, bemanningscontroller, planeringsfunktionen

 

Det statliga bidraget har kommit till för att möta det akuta rekryteringsbehov som finns inom vård- och omsorgssektorn efter coronavirusets spridning.

-Med hjälp av den nystartade rekryteringsenheten har cirka 150 personer rekryterats på kort tid, säger Caroline Ahlberg, bemanningscontroller, Ulricehamns kommun.

För det nästan halv miljon kronor stora bidraget från staten har en utbildning satts ihop av Ulricehamns kommun. I den ingår en allmän introduktion där lagar beskrivs, vilka begrepp som används inom vården, bemötande, den etik som bör finnas i arbetet, basalhygien, smittskydd, samt anställningsregler. En annan del är förflyttningsteknik med arbetsterapeuter, brandskyddsutbildning ingår också. Efter dessa teoretiska delar väntar några dagars praktik på enheten där personen ska arbeta.

– Just detta statsbidrag är oerhört viktigt inte bara för kommunen. Det här är en vinst för de som anställs som får en genomarbetad introduktion men också för redan befintlig personal i vård och omsorg som får avlastning i denna svåra situation. Framför allt ger det extra händer till dem som kommunen är till för, våra kunder. Som stödfunktion är det glädjande att kunna bidra till det fantastiska arbete som alla gör i denna svåra situation. Det är viktigt med teamarbete där alla är med och bidrar, säger Caroline Ahlberg.

Publicerat av Anette Westerlund den 16 juni 2020, senast ändrad den 16 juni 2020

Kontakt