Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

Kommuner som har brist på skyddsutrustning med anledning av covid-19 har möjlighet att skaffa materiel via SKL Kommentus eller Socialstyrelsen. Även privata utförare kan ta del av detta.

Närbild på händer som tar handsprit.

Det är varje arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs.

Det finns tre tillvägagångssätt för privata utförare att skaffa skyddsutrustning:

  • Den privata utföraren köper själv in utrustning.
  • Den privata utföraren köper in materiel via SKL kommentus.
  • Den privata utföraren begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen.

Läs mer om bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter 2020

Beställning via Kommentus inköpscentral

På uppdrag av SKR har SKL Kommentus Inköpscentral upphandlat skyddsmateriel som kommunerna kan beställa. Privata företag kan, efter godkännande av kommunen, också nyttja avtalet. Ramavtalet täcker det huvudsakliga behovet av ändamålsenligt hälso- och sjukvårdsmaterial som på grund av utbrottet av coronavirus blivit bristvaror i kommunala vård- och omsorgsverksamheter.

Läs mer om vad som gäller för privat vård- och omsorgsverksamhet.

För att bli godkänd som beställare av kommunen skickas ifylld blankett anmälan för avrop till kommunen på adress skyddsutrustning@ulricehamn.se

Socialstyrelsen, rapportering och begäran om stöd

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen. SKR har tagit fram ett förslag till rutin hur privata utförare ska rapportera in sina behov för att ta del av detta. Rutinen innebär att de privata företagen rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen. Privata utförare inom personlig assistans, bostad enligt LSS, särskilt boende enligt SoL och hemsjukvård kan nu rapportera in behov av skyddsutrustning enligt rutinen.

Mallar för rapportering av lägesbild

För att rapportera in behov till kommunerna ska de privata utförarna fylla i mallarna för lägesbild och begäran om stöd.

Ulricehamns kommun anmäler det samlade behovet av skyddsutrustning till socialstyrelsen varje onsdag. Använd en av mallarna nedan för att rapportera. Filen skickas till Ulricehamns kommun via mejl till: skyddsutrustning@ulricehamn.se . Din anmälan behöver ha skickats senast tisdag klockan 10.00.

Ansvaret för att det finns skyddsutrustning övergår inte till kommunen även om företaget rapporterar brist, men kommunerna och de privata utförarna bör samverka i frågan så långt möjligt.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 15 juni 2020, senast ändrad den 12 april 2021