Kommunchef Håkan Sandahl lämnar Ulricehamns kommun

Efter sex år som kommunchef och vd för Ulricehamns stadshus AB lämnar Håkan Sandahl sin tjänst för att gå vidare till SKR, Sveriges kommuner och regioner, där hans titel blir direktör och chef för avdelningen för ekonomi och styrning.

I sitt nya jobb får Håkan Sandahl arbeta med viktiga demokratifrågor om ansvarsfördelningen i samhället, ekonomiska förutsättningar för kommunerna framöver, ledning och styrning samt digitaliseringsfrågor på en nationell nivå.
Det här är något han ser fram mot mycket:
– Jag har saknat det nationella perspektivet vilket var något jag arbetade med på flera olika sätt i mitt tidigare jobb inom Polismyndigheten. SKR har en viktig roll i att vara rösten för Sveriges kommuner och regioner på den nationella arenan och i det arbetet vill jag vara med och bidra.

När han ser tillbaka på åren i Ulricehamn konstaterar han att det varit en fantastisk tid, där förvaltningen haft flera stora utmaningar att hantera tillsammans.
– En rekordstor befolkningstillväxt, flyktingkris och coronapandemi för att nämna några av de största.

När Håkan Sandahl tillträdde var det i en helt ny förvaltningsorganisation och tillsammans med sin ledningsgrupp formades arbetssätt som bidragit till stabilitet och flexibilitet i ledningen.
– Samtidigt har vi haft en god ekonomisk utveckling och våra verksamheter håller hög kvalitet. Jag kommer att sakna alla möten i vardagen med kloka och kompetenta medarbetare samt det goda samarbetsklimat vi har mellan politik och förvaltning här i Ulricehamns kommun.

Kommunstyrelsens ordförande (KSO) Roland Karlsson (C) önskar kommunchefen lycka till i framtiden:
– Håkan har skapat trygghet och stabilitet i vår organisation, vilket har varit viktigt för kommunens utveckling. KSO och kommunchef arbetar nära varandra och vårt samarbete har fungerat väldigt bra. Jag vill rikta ett stort tack till Håkan och önska honom lycka till i sin nya tjänst, säger han.

Håkan kommer att tillträda sin nya tjänst 1 februari 2021.

Publicerat av Anette Westerlund den 27 oktober 2020, senast ändrad den 27 oktober 2020