Ändrade rekommendationer för när barn kan komma till förskolan

Friska förskolebarn har fram tills nu kunnat gå till förskolan i Ulricehamns kommun som vanligt, även om det funnits någon i familjen med konstaterad covid-19. Nu rekommenderas istället att barn hålls hemma så långt det är möjligt. Det rådet kommer att gälla i Ulricehamns kommun från och med nu.

Bild på en barnhand målad som en gubbe.

Det gäller alltså familjer där det finns någon med bekräftad covid-19 som rekommenderas att hålla sina förskolebarn hemma. Smittskydd Västra Götalands rekommendation säger att barnen ska hållas hemma så långt det är möjligt under den period det finns smittsamma personer i hushållet. Barnen är välkomna igen när alla i hushållet är smittfria.
– Vi gör detta för att hjälpa till att minska smittspridningen i kommunen, och för att som de som behöver kunna jobba, exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor och läkare ska kunna fortsätta lämna sina barn på förskolan. I detta arbete behöver vi också skydda vår egen personal, säger Gülsen Özdenkos, barn- och utbildningschef, sektor lärande.

Om barnet inte kan vara hemma är vårdnadshavare ansvarig för att se till att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt för att undvika smittspridning. Detta gäller oavsett om vårdnadshavaren har symtom eller inte. Förskoleverksamheter i Ulricehamnskommun har rutiner har ett ansvar för att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt. Det innebär att ett avstånd om minst två meter ska hållas mellan personal och den som lämnar och hämtar, och att det sker utomhus.

Endast barn utan några symtom på covid-19 får vistas i förskola.

Enligt smittskyddslagen måste den som har en smittsam sjukdom göra det som krävs för att skydda andra mot smitta (så kallad skyddsplikt). Det betyder att den som är smittsam inte ska träffa andra människor än de som bor i samma hushåll och inte resa med allmänna kommunikationsmedel. De kan vistas utomhus så länge de håller avstånd till andra personer.

Från kommunens sida följer vi noggrant utvecklingen och uppdaterar så fort Västra Götalandsregionen eller Folkhälsomyndigheten kommer med nya rutiner, rekommendationer eller råd.

För mer information kontakta:
Gülsen Özdenkos, barn- och utbildningschef, sektor lärande
gulsen.ozdenkos@ulricehamn.se
Mobil: 0766-43 51 80

Publicerat av Anette Westerlund den 27 november 2020, senast ändrad den 27 november 2020