Dialog för att bygga Ulricehamn i framtiden

Dialog för att skapa en så bra utformad stad som möjligt var syftet med dagens möte där de större bygg- och fastighetsföretagen, miljö och samhällsbyggnad i kommunen och kommunens näringslivsbolag Nuab deltog.

Bild på en skärm som har ett digitalt möte via teams. flera deltagares bilder visas på skärmen.

– Vi reviderar just nu riktlinjer för markanvisning och för stadsbyggnad av Ulricehamn och då är synpunkter från de som bygger i vår kommun väldigt värdefulla, säger Sebastian Olofsson, chef för miljö och samhällsbyggnad.

Stadsarkitekten Lars Stokka presenterade tankarna för hur vi ska behålla stadens unika karaktär, men samtidigt också möjliggöra att den utvecklas och att det fortfarande är attraktivt att bygga i staden.

Byggföretagen tycker det är bra med ramar och riktlinjer att förhålla sig till, men också att det ska finnas forum för dialog i varje projekt.

En synpunkt som gavs var vikten av en från kommunen, tydlig vision kring aktuella områden. På så sätt vet byggföretagen redan från början vad de har att förhålla sig till vid markanvisningstävlingar och i övriga projekt.

– Vi tar med oss allt som sas idag och hoppas såklart att vi kan få till denna typ av möten även i fortsättningen, säger Sebastian Olofsson.

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 5 november 2020, senast ändrad den 5 november 2020