Hössna skolas elever föreslås i framtiden gå på Ätradalsskolan

Elevantalet på kommunens två högstadieskolor är ojämnt fördelat. Antalet elever på Stenbocksskolan är högre än lämpligt, samtidigt finns det plats för fler klasser på Ätradalsskolan.

Bild på glasparti på Ätradalsskolan. på bilden ses också en fasadskylt med skolans namn.Ätradalsskolan

Sektor lärande har därför tvingats se över upptagningsområdena för båda skolorna. Hössna skolas elever som i dag tillhör Stenbocksskolan, föreslås därför i framtiden tillhöra Ätradalsskolan då de börjar högstadiet.

– Hössna skola är den skola i kransorterna som ligger närmast Ätradalsskolan rent geografiskt. Den ingår också i samma rektorsområde som Timmele skola som redan går på Ätradalsskolan så den känns mest lämplig, säger Gülsen Özdenkos, skolchef i kommunen.

Förvaltningen har tagit fram förslaget på ändringen av de så kallade skolupptagnings-områdena och förankrat det hos de fyra utsedda skolpolitikerna i kommunen. Nu är det upp till politiskt beslut, vilket sker på nästa kommunstyrelsemöte den 26 november.

Om förslaget går igenom så kommer ändringen att ske från och med höstterminen 2021 för dem som börjar sjunde klass. Det berör också eleverna som går i sexan och har moderna språk på högstadieskolan. Elever från Hössna som redan går på Stenbocksskolan idag, påverkas inte av ett eventuellt beslut.

– Vi har ju i dagsläget inga besked om hur det blir med nya högstadieskolor i framtiden och vi är i ett akut läge nu. Därför behöver vi göra denna förändring då det oavsett när beslut tas, kommer dröja flera år innan vi har nya skolor på plats, säger Gülsen Özdenkos.

Det höga elevantalet på Stenbocksskolan i dag och än mer i framtiden, gör schemaläggningen svår. Detta gäller framförallt för de ämnen som förutsätter speciella undervisningslokaler som bland annat idrott och hälsa, slöjd, musik och teknik. Det finns inte tillräckligt med toaletter och det finns risk att ventilationen inte är anpassad för det stora elevgrupperna i vissa av skolans lokaler.

Enligt befolkningsprognoserna så kommer inflyttning till centrala Ulricehamn att fortsätta öka.
Vårdnadshavare till elever på Hössna skola har informerats via den digitala skolplattformen. Även personal på berörda skolor har informerats om förslaget som är framtaget.

För mer information

Gülsen Özdenkos
barn- och utbildningschef
Telefon: 0321 59 51 80
gulsen.ozdenkos@ulricehamn.se

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 11 november 2020, senast ändrad den 11 november 2020

Kontakt