Elever i grundskolan stannar hemma om det finns covid-19 i familjen

Grundskoleelever i hushåll där det finns någon med bekräftad covid-19 stannar hemma tills alla i familjen är smittfria, enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendation. Beslutet gäller från 1 december även i Ulricehamns kommun.

ungdomar ligger på golvet och surfar på varsin platta

Friska elever från förskoleklass till årskurs 9 har fram tills nu kunnat gå till skolan i Ulricehamns kommun även om det funnits någon i familjen med bekräftad covid-19. Nu ändrar Folkhälsomyndigheten riktlinjerna: Elever med bekräftad covid-19 i hushållet hålls hemma så långt det är möjligt, även om eleven är frisk och symptomfri. Ulricehamns kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunens elever välkomnas till skolan igen när alla i hushållet är smittfria.

– De nya rekommendationerna för grundskoleelever är ytterligare en åtgärd för att minska smittspridningen och skapa en trygg och säker miljö i skolan för både elever och personal. Nu stannar samtliga utbildningsgrupper, från förskola upp till gymnasiet och vuxenutbildningen, hemma vid bekräftad covid-19 i hushållet. Rekommendationen är en stark uppmaning från Folkhälsomyndigheten och alla som omfattas av den förväntas följa den, säger Gülsen Özdenkos, barn- och utbildningschef, sektor lärande.

Folkhälsomyndigheten betonar att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper.

Kommunen följer noggrant utvecklingen och uppdaterar så fort Västra Götalandsregionen eller Folkhälsomyndigheten kommer med nya rutiner, rekommendationer eller råd.

För mer information kontakta:

Gülsen Özdenkos, barn- och utbildningschef, sektor lärande
gulsen.ozdenkos@ulricehamn.se
Mobil: 0766-43 51 80

Läs mer information om när du och dina familjemedlemmar bör stanna hemma och hur länge:

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (folkhalsomyndigheten.se)​

Publicerat av Ulricehamns kommun den 1 december 2020, senast ändrad den 2 december 2020

Kontakt