Kommunen ser över analysverktyg på webben

Två gånger per år granskar Boråsregionens dataskyddsombud dataskyddet i Ulricehamns kommun. Årets första granskning inleddes i början av februari. Efter rekommendation från dataskyddsombuden ser vi över vårt analysverktyg.

Bild på personer som sitter i en datasal framför datorskärmar

Vad har hänt?
I samband med årets första granskning fick vi förhandsbesked om att Google Analytics kan vara problematiskt att använda. Anledningen är en dom i EU-domstolen som underkänner EU:s dataskyddsavtal med USA (Schrems II-domen). Det påverkar Googles tjänster eftersom delar av deras dataservrar finns i USA. Just nu utreder Integritetskyddsmyndigheten (tidigare kallade Datainspektionen) vad det här innebär för svenska företag. Det finns inga klara besked ännu.

Vad ser vi över?
I likhet med många andra kommuner, myndigheter och företag har vi använt Google Analytics som ett verktyg för att analysera statistik på ulricehamn.se. Vi har informerat alla besökare om vad detta innebär. Efter beskedet från dataskyddsombuden gjorde vi en intern incidentrapport för att få en bättre bedömning i frågan. Våra dataskyddsombud bedömer att vår information har varit tillräcklig och att vi inte behöver ta ärendet vidare till Integritetskyddsmyndigheten. Som en försiktighetsåtgärd har vi valt att inte längre använda Google Analytics eftersom frågan utreds på EU-nivå.

Vad innebär det här för mig som besökare på ulricehamn.se?
Det innebär att vi sedan 25 februari inte längre använder Google Analytics som verktyg för att analysera webbstatistik. Vi ser nu över andra alternativ. När vi har nytt verktyg på plats kommer vi att informera vad som gäller på webbplatsen.

Om du har frågor om vad det här innebär för dig som användare för du gärna kontakta
kommun@ulricehamn.se, skriv ”webbanalys” i ämnesraden.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 mars 2021, senast ändrad den 5 mars 2021