Minskat drogbruk viktigaste frågan, visar ny trygghetsundersökning

I november 2020 genomförde kommunen en digital trygghetsundersökning tillsammans med polisen. Över 500 svarade på enkäten som nu ligger till grund för det fortsatta arbetet med trygghet och säkerhet i kommunen.

Bild över Ulricehamn.Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Både kvinnor och män som svarat på enkäten uppger att de tre viktigaste områdena att arbeta med för att öka tryggheten är minskat drogbruk, en meningsfull fritid för unga och mot kränkningar i skolan.

– Resultaten i undersökningen går i linje vad vi sett tidigare. Vi jobbar därför redan förebyggande med frågorna. Bland annat i form av den kommunala handlingsplanen för det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDTS). Tack vare trygghetsundersökningen får vi en indikation på att invånarna tycker att vi prioriterar rätt saker. Samtidigt är det viktigt att understryka att resultaten inte representerar alla invånare, utan bara de som valt att svara på enkäten, säger Felix Lekare, folkhälsostrateg.

Trygghetsundersökningen fick totalt 506 svar. Av de svarande var 67,6 procent kvinnor och 32,4 procent män. Majoriteten, 60,9 procent, känner sig trygga eller mycket trygga, 18,6 procent känner sig varken trygg eller otrygg. 20,5 procent känner sig otrygg eller mycket otrygg. Fler kvinnor än män uppger att de ändrar sitt beteende på grund av att de känner sig otrygga på vissa platser.

– Att kvinnor känner sig extra utsatta är tyvärr ett mönster som går igen i samhället i stort. Det är något vi arbetar med på flera plan. Dels genom att identifiera och åtgärda otrygga platser i kommunen, men också genom att skapa delaktighet och dialog. Att få invånare att känna sig delaktiga och kunna påverka den miljö man verkar i är viktigt. Vi startar just nu upp arbetet med Effektiv samordning för trygghet (EST). Metoden används i ett flertal kommuner med stor framgång och ger förutsättningar för en bra dialog mellan kommun, polis, privatpersoner och andra aktörer. Genom EST utvecklar vi våra möjligheter att minska och förebygga brott genom tidiga insatser. Tack vare trygghetsundersökningen får vi ett bra underlag att arbeta vidare med, säger Jesper Johansson, säkerhetssamordnare.

Läs mer om trygghetsundersökningen 2020

För mer information kontakta:

Felix Lekare, folkhälsostrateg
felix.lekare@ulricehamn.se
0321-595 231

Jesper Johansson, säkerhetssamordnare
jesper.johansson@ulricehamn.se
0321-595 026

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 mars 2021, senast ändrad den 24 mars 2021

Kontakt