Tillbaka till skolan för alla högstadieelever

Smittskydd Västra Götaland ger nu tumme upp för på plats-undervisning för samtliga högstadieelever i kommunen från och med måndag 15 mars.

Ätradalsskolan och StenbocksskolanTillbaka i skolan på heltid

Smittskyddet meddelar också att detta snabbt kan ändras utifrån lokala förändringar i smittspridningen, det behöver vi vara förberedda på.

Det innebär att eleverna kommer tillbaka till sin skola på måndag, där undervisning kommer att bedrivas enligt schema. Skolorna kommer att genomföra nödvändiga åtgärder, precis som gjordes innan distansundervisningen, för att minska risken för onödig trängsel i till exempel matsalar. Åtgärderna kommer att utvärderas kontinuerligt och justeras om det behövs.

B-språksundervisningen för elever i årskurs 6, kommer fortsatt att ske utan att elever från olika skolor blandas. Det innebär att vissa klasser och grupper kommer att få sin undervisning på plats på högstadieskolan, medan andra elever får sin undervisning digitalt, på plats på sin hemskola. Specifik information kommer för varje språkgrupp och skola.

Vi vet att undervisning på plats i skolan är viktig för våra elever. Den sista tiden har smittskydd Västra Götaland kunnat se en minskad smittspridning bland både högstadie- och gymnasieelever i regionen, så även i Ulricehamn, vilket bidragit till smittskyddets rekommendationer som vi sedan baserat vårt beslut på. Smittskyddet trycker också på det faktum att smittspridningen främst sker mellan vuxna.
Vi ser fram emot att välkomna alla våra elever tillbaka på plats i skolan igen. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta skolans rektor, eller någon annan medarbetare.

Publicerat av Anette Westerlund den 12 mars 2021, senast ändrad den 12 mars 2021