Snart alla elever tillbaka på Tingsholm

Succesivt kommer nu alla elever att komma tillbaka till på plats-undervisning på Tingsholmsgymnasiet. Två klasser får ytterligare en dag extra i skolan från och med vecka 20. Under vecka 21-22 har klasserna en dags hemstudier i genomsnitt 60-65 procent av eleverna i skolan. Veckorna 22-23 kommer två klasser ha upp två dagars distansstudier men i övrigt är det 100 procents närundervisning som gäller för åk 1-2.

Tingsholmsgymnasiet väggskyltTingsholmsgymnasiets entréskylt

Vecka 22 tar årskurs tre studenten och slutar på skolan. Det gör att antal elever på plats samtidigt ändå kommer att vara relativt lågt. För större elevgrupper än 22 sker undervisningen i en stor sal, om det inte går delas klasserna upp för halvklassundervisning.

Beslutet kan ändras beroende på aktuellt smittläge. Detta sker i så fall i samråd med smittskydd Västra Götaland.

Elever och vårdnadshavare har informerats i de vanliga kanalerna.

Publicerat av Anette Westerlund den 12 maj 2021, senast ändrad den 17 maj 2021