Varför är gräset så högt?

Har du också funderat på varför gräset växer så högt på vissa ställen i kommunen? Gör vi inte vårt jobb?

Ett bi närmar sig en klöverblommaBin och andra insekter gynnas av att gräs- och ängsmark får växa.

Jo, det gör vi faktiskt. I år låter vi bli att klippa gräset, både längs banvallar och på gräs- och ängsytor. Att inte klippa gräset, grundar sig i ett politiskt beslut för att skapa bättre förutsättningar för blommor och insekter.

Gräsytor som ställts om och får växa vilt iår är Herrahagen vid Gunnarshill, Stjärnhusparken vid Villagatan, en gräsyta vid reningsverket och gräsytor i Blidsberg. I Marbäck rör det sig om några ängsytor.

Nyligen slogs gräs- och ängsytorna för första gången, nu kommer de få växa igen för att sedan slås en gång till i augusti.

Banvall med gräs på båda sidor

När det gäller gräset längs banvallarna kommer att vi att avvakta med slåttern fram tills månadsskiftet juli-augusti så att så många blommor som möjligt hunnit blomma över och fröa av sig. Utmed banvallen mot Falköping kommer avslaget gräs från blomrika ängsytor att läggas ut på några platser i ett försök att etablera rikare vägkanter.

Det kan innebära att växligheten kommer inskränka på gång- och cykelvägens bredd på en del sträckor men vi hoppas att man har överseende om det och har förståelse för det inte är på grund av bristande underhåll utan för att främja biologisk mångfald.

På några platser längs banvallarna där vi istället har invasiva växter som börjar etablera sig så kommer tätare manuell klippning utföras, samt försök med att bekämpa växterna med marktäckande presenning.

Vi förstår att det kan finnas flera olika åsikter kring detta och vi kan komma att justera hur vi slår vissa områden framöver. Men visst vill vi väl alla bidra till att bevara blommor, humlor, bin och andra insekter?

Publicerat av Rebecca Berndes den 1 juli 2021, senast ändrad den 1 juli 2021