Fem miljoner i budget frigjorda för nya bibblan

Idag beslöt kommunstyrelsen att fem av de redan avsatta totalt 136 miljoner kronorna för ett nytt stadsbibliotek får användas av förvaltningen för att komma vidare med arbetet.

Pengarna ska gå till att täcka kostnader för arbeten som redan gjorts och för att förvaltningen ska kunna fortsätta arbetet med att ta fram underlag för bygglov och upphandling.

Så här har kostnaderna sett ut hittills (2018-2020):
Fastigheten 12 miljoner kronor
Arkitekttävling 810 000 kronor
Förnyad konkurrensutsättning arkitekt 456 000 kronor
Diverse arbeten; rivning, provmurning, inmätning, undersökningar 136 000 kronor
Projektering geoteknik 9,5 miljoner
Projektledning fastighet 484 000 kronor
Totalt 22,7 miljoner

Så här ser nya stadsbiblioteket ut
Fakta om biblioteksbygget

Publicerat av Anette Westerlund den 30 september 2021, senast ändrad den 16 december 2021