Gemensam satsning för ett bättre företagsklimat

Just nu pågår en tät dialog mellan kommunledningen, Näringsliv Ulricehamn och Företagarna i syfte att utveckla det gemensamma framtida näringslivsarbetet i Ulricehamns kommun.

Två skrattande personer vid en anslagstavlaFoto: Ekstrand Media/nuab.eu

Under nästa vecka släpper Svenskt Näringsliv resultatet av en attitydundersökning som genomfördes i januari tidigare i år. Enkäten som riktade sig till företag och politiker undersöker deras upplevelser av näringslivsklimatet i kommunen. Näringsliv Ulricehamn har redan tagit del av resultatet och meddelar att det sammanfattande omdömet på företagsklimatet som utgör en tredjedel av rankingen i år sjunker från 3,5 till 3,2 procent sedan föregående år. Nu vill Näringsliv Ulricehamn och Ulricehamns kommun stärka sig i frågan.

– Det är i sig ingen stor sänkning men det är viktigt att bryta ett nedåtgående resultat och det kan vi bara göra genom att arbeta tillsammans med frågan. Resultatet kommer innebära att vi sjunker i årets ranking. Vi har nu påbörjat ett arbete mellan kommun och näringsliv för att med gemensamma krafter utveckla och förbättra näringslivsklimatet, säger Camilla Palm, VD på Näringsliv Ulricehamn.

I början av oktober bjuder Näringsliv Ulricehamn och Ulricehamns kommun in till ett stormöte tillsammans med näringslivet. Målet med dagen är att påbörja ett arbete med att ta fram en ny näringslivsstrategi och vision för framtidens näringsliv.

– Att lyfta näringslivsfrågorna i kommunen är extremt viktigt och där är Företagarna en viktig part. Initiativet med denna dag är bra och kan bara utveckla en redan bra dialog till en ännu bättre. Vi spelar i samma lag och behöver en gemensam vision att förhålla oss till, säger Mikael Peterson, ordförande för Företagarna Ulricehamn.

Under dagen kommer Näringsliv Ulricehamn, kommunala tjänstepersoner, politiker och företag att delta i workshops för att tycka till om centrala delar i Ulricehamns kommuns framtida näringslivsutveckling. Moderator för dagen är Ulrika Riseby från Great, som arbetar med att förbättra företagsklimat genom analyser, strategiarbete, dialog och utbildningsinsatser.

– För mig som kommunchef är det en självklarhet att engagera mig i denna typ av frågor. Att öka befolkningsmängden samt stärka näringslivsklimatet är två övergripande politiska mål som jag och övriga medarbetare ska arbeta efter i kommunen, men detta görs inte ensamt av oss. Tillsammans med det lokala näringslivet kan vi komma riktigt långt och det är det arbetet vi sjösätter i och med denna dag. Genom att under dagen utkristallisera vilka frågor som är viktiga för näringslivet i Ulricehamn blir det tydligt var vi ska sätta in kraften i vårt arbete. Ulricehamn har alla förutsättningar för ett näringslivsklimat i toppklass, så låt oss nu också skapa det, säger Gustaf Olsson, kommunchef för Ulricehamns kommun.

För mer information kontakta:
​​​​​​​Camilla Palm
VD Näringsliv Ulricehamn
camilla.palm@nuab.eu
0321-595962

Publicerat av Elin Ohlsson den 15 september 2021, senast ändrad den 15 september 2021