Elever 12-15 år erbjuds vaccination på skolan

Under vecka 45 erbjuds alla elever som har fyllt 12 år under oktober månad eller tidigare, vaccination mot covid-19 på sin skola.

Bild på barn som vaccineras

Vaccinationen sker i samarbete med Närhälsans vårdcentral och Hälsobrunnen. Vaccinet som används är Pfizer.

Vaccinationen är frivillig och om det finns två vårdnadshavare ska båda samtycka till att vaccination tas. En hälsodeklaration för varje elev ska också fyllas i.

Dos två ges under vecka 49.

I information från Folkhälsomyndigheten står det att både barn och vuxna kan bli sjuka av covid-19. Barn blir oftast lindrigt sjuka, men en del blir svårt sjuka eller mår dåligt under en lång tid. Vaccinet hjälper kroppen att skydda sig mot sjukdomen. Alla barn som har fyllt 12 år kan vaccinera sig mot covid-19.

Information till vårdnadshavare

Samtycke till vaccination mot covid_19 barn 12_15 år (PDF)
Hälsodeklaration inför vaccination mot covid 19 (PDF)
Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot covid-19 för barn 12 år eller äldre (PDF)

Samtyckesblankett på flera språk

Arabiska: Samtycke till vaccination mot covid (vgregion.se)
Bosniska, Kroatiska, Serbiska: Samtycke till vaccination mot covid (vgregion.se)
Dari: Samtycke till vaccination mot covid (vgregion.se)
Engelska: Samtycke till vaccination mot covid (vgregion.se)
Finska: Samtycke till vaccination mot covid (vgregion.se)
Somaliska: Samtycke till vaccination mot covid (vgregion.se)
Tigrinja: Samtycke till vaccination mot covid  (vgregion.se)
Turkiska: Samtycke till vaccination mot covid  (vgregion.se)

För mer information kontakta:

Ulrika Englund
Enhetschef centrala elevhälsan
ulrika.englund@ulricehamn.se
0321-59 64 32

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 oktober 2021, senast ändrad den 18 oktober 2021

Kontakt