Skolinspektionen positiv till påbörjade insatser efter granskning av Tingsholmsgymnasiet

Tumme upp efter Skolinspektionens granskning av Tingsholmsgymnasiet. De rutiner som införs för att ge elever rätt stöd ligger i linje med inspektionens rekommendationer.

Tingsholmsgymnasiet väggskyltTingsholmsgymnasiets entréskylt

Bakgrunden till granskningen är att tre av tio elever i Sverige slutar gymnasiet utan examen. Forskning visar att en av orsakerna till detta är att elevers stödbehov uppmärksammas och omhändertas för sent, att stödarbetet inte utgår från en helhetsbild av elevens skolsituation och att eleverna inte görs delaktiga i stödarbetet. Det är detta som granskningen handlat om.

Tingsholmgymnasiet kunde visa på att man har sett över sin rutin som tydliggör att mentorer ska agera snabbt, att det ligger i deras roll och ansvar att samordna och förmedla information om elevers stödbehov till övrig berörd personal. Vid den initiala granskningen ansåg Skolinspektionen att åtgärderna låg i linje med de rekommendationer som getts, men då förändringarna nyligen införts bör rektor fortsättningsvis regelbundet följa upp att åtgärderna har den effekt som avses. Nu anser man denna granskning avslutad i och med påbörjat utvecklingsarbete.

— Vi är nöjda med Skolinspektionens bedömning. Både sett till deras bekräftelse av det goda jobb vi gör men också till deras idéer om hur vi kan utveckla arbetet. Vi hade organiserat vårt arbete med större fokus på elevhälsa och skolledning men häromåret ändrades skollagen där just mentorns roll omdefinierades. Nu anpassar vi våra rutiner och arbetssätt efter detta. säger Matthias Nordgren, rektor på Tingsholmsgymnasiet.

I praktiken innebär det att från och med höstterminen 2021 dokumenterar undervisande lärare i ett digitalt system, elevers kunskapsutveckling i relation till målen. På så sätt kan mentorerna vara mer delaktiga och agera snabbare då man upptäcker elever med behov av stöd. Matthias Nordgren kommer att följa upp detta arbete kontinuerligt framöver.

Tingsholmsgymnasiets bygg- och anläggningsprogram och ekonomiprogram valdes ut som ett av 29 gymnasieskolor i landet att granskas. Granskningen gjordes hösten 2020.

För mer information kontakta:
Matthias Nordgren,
rektor på Tingsholmsgymnasiet
matthias.nordgren@ulricehamn.se
0766 43 54 46

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 11 oktober 2021, senast ändrad den 11 oktober 2021