Historiskt projekt knyts ihop genom seminarium

Nu knyts projektet Gränsbygd ihop genom ett slutseminarium på Glasets hus.

En målning som visar en häst med en släde. I släden sitter en person som inte ser ut att må bra. Det kallas sten Sture den yngres död.

I drygt två år har Ulricehamn, Svenljunga och Tranemos kommuner arbetat tillsammans med projektet Gränsbygd.

Ett projekt som tog sitt avstamp inför 500-årsjubileumet av slaget på Åsunden. Vid tiden för slaget var kommunerna just en gränsbygd mot Danmark. Halland var danskt och gränsen gick i Svenljunga.

-När vi tittade närmre på det så var det ju inte ett enstaka slag utan en tidsperiod som påverkade hela bygden, säger Lena Moritz chef för kultur och fritid i Ulricehamn.

-Tillsammans har våra tre kommuner utforskat den gemensamma historien och bygdens kulturarv. Utifrån det har vi tittat på hur vi ihop med föreningar och besöksnäring kan göra det relevant idag.

Under slutseminariet så kommer vi att berätta om lärdomar som vi gjort under projektet och vad vi ser framåt. Olika aktörer som varit med under resan kommer att berätta om sina erfarenheter. Deltagarna kommer även få vara med och bidra med tankar och idéer.

Temat för dagen kommer att vara hur man kan använda sig av historia och kulturarvet för att skapa en plats, ge den ett sammanhang, som känns relevant idag.

 

Frågor?
Michael Jensen, kultursekreterare Ulricehamn
Michael.jensen@ulricehamn.se
0321-59 51 77

Publicerat av Rebecca Berndes den 18 november 2021, senast ändrad den 18 november 2021