Kommunfullmäktiges beslut i korthet 18 november

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under mötet den 18 november. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Bild på stadshuset i Ulricehamn, en röd tegelbyggnad i flera våningar med staden i bakgrundenStadshuset i Ulricehamn

Oförändrad skattesats inför 2022

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

21,05 kronor av varje intjänad hundralapp har gått till skatt under 2021. Under kommunstyrelsens möte i oktober tidigare i år föreslogs att samma skattesats ska gälla för 2022. Under året har Ulricehamns kommun totalt haft en 26 öre högre skattesats än riksgenomsnittet. Däremot har nivån jämfört med genomsnittet i regionen varit 33 öre lägre. Under mötet beslutade kommunfullmäktige att skattesatsen blir 21,05 procent även under 2022.

Budget för 2022 och ekonomisk plan för 2023 och 2024

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Under budgetutskottets möte den 5 oktober avslutades budgetarbetet inför kommunens förslag till budget för 2022 och ekonomisk plan för 2023 och 2024. I förslaget budgeteras det ekonomiska resultatet för 2022 till 45 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,8 procent av de totala skatteintäkterna som kommunen ska få. Resultatet innebär att 130 miljoner kronor förs över från den löpande verksamheten – ett tillskott som kan användas för att finansiera planerade investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2022 ligger på totalt 372 miljoner kronor. Utöver dessa 372 miljoner kronor beräknas det bli aktuellt att budgetera om 83 miljoner kronor från investeringsbudgeten för 2021 till 2022. Under mötet beslutade kommunfullmäktige att anta kommunstyrelsens budgetförslag för 2022 samt ekonomiska plan för 2023 och 2024.

Insektshotell i Ulricehamns kommun

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen ska placera ut insektshotell i kommunen – för att minska bostadsbristen för insekterna och öka den biologiska mångfalden. Kommunen ser positivt på förslaget, även om daglig verksamhet inte kan arbeta utifrån några krav gällande tidspress eller utseende av insektshotellen. Kommunens förslag är alltså att daglig verksamhet gemensamt med park och skog ska anta motionen. Under mötet beslutade kommunfullmäktige att låta kommunen kravlöst bygga och placera ut insektshotell.

Övriga saker som togs upp på mötet:

Underlag och handlingar för ärendena (pdf)

  • Handlingsplan för minskad mikroplastspridning
  • Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2022
  • Ej verkställda beslut kvartal 2, 2021 SoL och LSS
  • Svar på motion om näringslivsutveckling
  • Svar på motion om redovisningsskyldighet till kommunstyrelsen (lektioner som ställs in)
  • Svar på motion om policy för erbjudande av modersmålsundervisning
  • Svar på motion om resursskola

Publicerat av Elin Ohlsson den 19 november 2021, senast ändrad den 19 november 2021