Möjlighet till yttrande om nya miljöföreskrifter

Nya renhållningsföreskrifter för Ulricehamns kommun har tagits fram. Enligt miljöbalken ska det finnas ett regelverk kring hushållens slam- och sophantering i varje kommun. Tidigare renhållningsföreskrifter för Ulricehamn antogs 2007 och är nu i behov av uppdatering.

Soptunnor på rad

Sedan 2007 har det hänt mycket inom avfallshantering. Förslaget har anpassats efter nuvarande förhållanden och lagändringar. Enligt miljöbalken ska kommunen innan den antar nya föreskrifter samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av dem och ställa ut ett förslag för granskning under minst fyra veckor.

Förslag på nya miljöföreskrifter (PDF)

Skicka in ditt yttrande före den 13 december

Information om hur du sänder in ditt yttrande (ueab.se)

Publicerat av Elin Ohlsson den 9 november 2021, senast ändrad den 10 november 2021