Vad tycker du om bibliotekets och simhallens service? Tyck till via vår enkät!

Mellan den 4 och 21 november pågår en enkätundersökning där vi vill få in dina tankar kring den service och det bemötande du får när du besöker något av våra bibliotek och/eller simhallen.

Foto: Gino Crescoli/Pixabay

Med hjälp av dina svar kan vi bli bättre! För oss inom kultur och fritid är det viktigt att jobba med förbättringar och denna enkät är ett steg i detta arbete.

Enkät för biblioteken

Tyck till om service och bemötande på biblioteken i kommunen

Enkät för simhallen

Tyck till om service och bemötande i simhallen 

Stort tack på förhand! kultur och fritid

Publicerat av Elin Ohlsson den 4 november 2021, senast ändrad den 9 november 2021

Kontakt