Så här fördelas kommunens pengar 2022

Kommunens budget för 2022 är nu antagen. Det innebär att politikerna bestämt hur kommunens utgifter ska fördelas kommande år, men också hur kommunens inkomster i form av taxor ska tas ut.

Bild på svenska sedlar i olika valörer

Den nya budgeten innebär större och mindre satsningar. Ett axplock hittar du här:

  • 4,3 miljoner kronor till resurser för barn och elever i behov av särskilt stöd. Exakt hur dessa pengar ska användas är upp till sektor lärande att bestämma, men exempel kan vara fler personal, flexgrupper, etc.
  • 8,8 miljoner kronor för två lärare i klassen under matematiklektioner årskurs 1–9. Grundskolan ska arbeta fram ett upplägg för användningen av pengarna i sin matematikundervisning.
  • 300 000 kronor för driftsbidrag till Åsundsholms Golfklubb.
  • 100 000 kronor för inköp av funktionskläder till fritidsverksamhetens personal.
  • 2,8 miljoner kronor för att kunna anställa fler på byggenheten och planenheten för att möjliggöra ökad service och snabbare hantering av bygglovsärenden.
  • 300 000 kronor så vi ska bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Tanken är att varumärket ska stärkas vilket det troligen behövs konsulthjälp för att uppnå.

Budget 2022 och ekonomisk  plan 2023-2024 (PDF)

Men, hur görs då en budget?

Ulrica Fagerson, kommunens ekonomichef förklarar:
– Vi tittar bland på de ekonomiska förutsättningarna, förväntade skatteintäkter, statliga bidrag och befolkningsutveckling. Vi utgår sedan från prognoser och bedömningar om behoven i våra olika verksamheter som investeringsbehov, löpande drift av exempelvis skola, omsorg, kultur och fritid.

Självklart finns det stora osäkerheter i dessa bedömningar, men ambitionen är att hamna så nära sanningen som möjligt och det har vi gjort de senaste åren.

– När vi tjänstepersoner har lagt förslag på budget, lägger de politiska partierna sina tilläggsbudgetar. Det innebär att de kan skjuta till pengar eller omprioritera dem utefter vad de anser förvaltningen bör prioritera nästkommande år.

Den 18 november beslutade kommunfullmäktige att det blir den budget som Centerpartiet och Nya Ulricehamn hade lagt fram.

Varför beräknas ett överskott på 25 miljoner?

De senaste åren har kommunen haft god ekonomi och har därför planerat för att få pengar över i budgeten varje år. Flera miljoner faktiskt. Men, ska kommunen verkligen gå med överskott? Varför satsar vi inte de miljonerna på fler lärare och mer personal inom äldreomsorgen kan man tycka.

Kommunen satsar såklart pengar på både välfärd och lärande. Men, av samma anledning som vi säger till barn att de ska spara sin veckopeng och inte bränna allt första dagen, har också vi framtida behov att lägga pengar på.

Stora investeringsplaner kommande år

Det ska byggas nya skolor, förskolor, boenden för äldre, bibliotek, simhall och göras en hel del ombyggnationer. Det innebär att kommunen planerar för att investera cirka två miljarder på några år, vilket är oerhört mycket pengar.

– Vi har, trots att vi sparat, inte möjlighet att betala allt detta ur egen ficka utan kommer behöva låna en del. Detta ska sedan betalas tillbaka och dessutom betalas ränta på. Kommunens överskott gör att vi inte behöver låna riktigt lika mycket pengar utan kan finansiera det med egna pengar. Trots det ser vi ändå att vi har en stabil ekonomi, säger Ulrica Fagerson.

Publicerat av Elin Ohlsson den 2 december 2021, senast ändrad den 3 december 2021

Kontakt