Ulricehamns kommun sticker ut i årets medborgarundersökning

Ulricehamns kommun var en av rekordmånga 161 kommuner som deltog i SCB:s årliga medborgarundersökning. Nu visar resultatet att Ulricehamns kommun sticker ut i jämförelse med statistiken för riket.

Gågatan i Ulricehamn

Hela 86 procent uppger att de är positiva till utbudet av belysta motionsspår, 70 procent kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit och 69 procent upplever att våldsbrott är ett litet problem.

– Jag känner att resultatet är ännu ett bevis på att utvecklingen i Ulricehamns kommun går åt rätt håll. Medarbetarna i kommunen gör en oerhörd insats 24/7 och det är därför extra roligt att se att deras arbete påverkar resultatet. Men givetvis tar vi även till oss de områden där vi behöver utvecklas, säger Gustaf Olsson, kommunchef i Ulricehamns kommun.

I resultatet av medborgarundersökningen, som skickades ut till 1 200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare tidigare i år, presenteras också områden där Ulricehamns kommun kan bli ännu bättre. Några potentiella utvecklingsområden är utbudet för unga att träffas på, det lokala kultur- och nöjeslivet samt möjligheten att återvinna avfall utan att behöva transportera med bil eller annat fordon.

– För oss är det av stort värde att medborgarna har deltagit i undersökningen. Svaren ger oss en bild av vad vi måste fokusera på framöver och vilka lösningar vi behöver hitta, säger Roland Karlsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Ulricehamns kommun.

Publicerat av Elin Ohlsson den 17 december 2021, senast ändrad den 17 december 2021

Kontakt