Information om kommunens publika laddstationer för elbilar

Från och med första oktober upphör möjligheten att ladda sin elbil vid de fem laddplatser som kommunen upplåtit, via det kommunala bolaget Ulricehamns energi.

En elbil som står bredvid en laddstolpe och laddar batteriet med en blå laddkabel.

Förhoppningen har varit att hitta en kommersiell aktör som kan och vill erbjuda laddning vid de aktuella platserna. I dagsläget finns ingen sådan aktör. Dessutom ökar antalet kommersiellt ägda laddpunkter i kommunen, vilket gör att behovet av kommunens laddplatser minskat.

Den siste september kopplar Ulricehamns energi bort elen i laddstolparna, som därefter kommer att monteras ner. Laddplatserna kommer att övergå till vanliga p-platser, förutom vid Stora torget.

Enligt kommunens nya riktlinjer för publik laddinfrastruktur får kommunen inte tillhandahålla gratis laddning, subventionera laddning eller gynna en specifik grupp. Ej heller sälja el till bilanvändare.

De laddstationer som tas bort finns här:

Stora Torget, två laddpunkter
Fordonsgasstationen, fyra laddpunkter
Lassalyckan, två laddpunkter
Marknadsplatsen, två laddpunkter
UEAB på Karlsnäsvägen 11, två laddpunkter

Här hittar du andra laddstationer: chargefinder.com

Publicerat av Eva Wallin den 16 september 2022, senast ändrad den 16 september 2022

Kontakt