Ulricehamns kommun inleder samarbete med Navet science center

Fördjupad kunskap hos barn och unga inom naturvetenskap, teknik och matematik är ett av målen när Ulricehamns kommun inleder samarbete med Navet science center.

Tecknade händer i olika färger

Det var vid kommunstyrelsens möte den 8 september som politikerna tog beslut om att ge kommunchefen i uppdrag att teckna ett avtal med Navet. Samarbetet kommer att inledas från och med den 1 januari 2023.

Vill inspirera barn

Navet verkar bland annat för att inspirera barn, unga och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik. De använder sig av sådant som temabesök från skolklasser, uppsökande verksamhet och utlån av undervisningsmaterial.

Ulricehamns kommun har tidigare samarbetat med Navet, men det avtalet sades upp 2019.

Har lyssnat av behov

Nu inleder man återigen ett samarbete och bakgrunden är bland annat Navets arbete med en ny affärsplan. Affärsplanen ska ligga till grund för hur verksamheten ska utvecklas och togs fram efter en process där man lyssnat av behovet hos sina användare, uppdragsgivare och samarbetspartners.

-Sektor lärande har haft stor delaktighet i Navets process att ta fram en ny affärsplan. Navets utvecklade koncept enligt affärsplanen är tilltalande för hela kommunens verksamheter och inte enbart sektor lärande, säger barn- och utbildningschef Gülsen Özdenkos.

Kostnaden för samarbetet beräknas utifrån antalet barn i kommunen. För 2023 beräknas kostnaden för Ulricehamns kommun bli 530 000 kronor. Detta finansieras genom ett utökat anslag i budgeten.

Navets huvudman är Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Andra kommuner som har samarbetsavtal med Navet är Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo.

Publicerat av Anders Rosenberg den 9 september 2022, senast ändrad den 9 september 2022

Kontakt