Tillsammans mot våld i nära relationer

Orange Day är här – en dag för att uppmärksamma våldet. Vi berättar hur det kan ta sig uttryck och vilken hjälp som finns att få.

Två händer som formar ett hjärta

– Vårt arbete med att förebygga våld i nära relationer pågår året runt, men just i dag vill vi uppmärksamma ämnet lite extra och belysa att det finns hjälp att få. Ett liv fritt från våld är en mänsklig rättighet, säger Elin Liljegren, enhetschef på individ- och familjeomsorgen.

Om Orange Day

Varje år den 25 november äger Orange Day rum, en dag då FN uppmanar hela världen till att uppmärksamma våld mot kvinnor. Den ljusa och optimistiska färgen orange ska representera en värld fri från våldet. Orange Day är också starten för det globala initiativet 16 Days of Activism against Gender-Based Violence. Kampanjen 16 days startar varje år den 25 november på internationella dagen mot våld mot kvinnor och avslutas den 10 december på internationella dagen för mänskliga rättigheter. Under perioden färgas hela världen orange för att manifestera mot våldet.

Vill du engagera dig?

Besök UN Women Sverige för att ta reda på hur du kan ta ställning.

Om Orange Day hos UN Women Sverige

Våldets olika uttryck

Våld i nära relationer sker oftast innanför hemmets väggar. Att leva med en närstående som utövar våld, psykiskt, fysiskt eller sexuellt, innebär en särskild form av utsatthet. Våld kan även ta sig uttryck digitalt, materiellt eller ekonomiskt. Oavsett form är syftet med våldet att utöva makt och kontroll.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan handla om nedsättande kommentarer, hot, tvång och trakasserier. Du kan även utsättas för kontroll och social isolering.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan bestå av örfilar, knytnävslag, sparkar och stryptag.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar. Det kan handla om samlag utan samtycke, sexuella trakasserier eller användning av ett sexuellt kränkande språk.

Vi hjälper dig

Våld förekommer i alla typer av relationer och vem som helst kan bli utsatt. Vem som helst kan också vara våldsutövare. I nära relationer utövas våldet ofta under en längre period och intensifieras med tiden, vilket kan leda till att det blir ett normaliserat inslag i den utsattes vardag. Det finns hjälp att få.

Vi erbjuder stöd till dig som är utsatt, eller utsätter någon för våld. Välkommen att vända dig till oss.

Våld i nära relationer

Publicerat av Elin Ohlsson den 25 november 2022, senast ändrad den 27 oktober 2022