Uppdelning av detaljplanen för Marknadsplatsen – för att tillmötesgå Ulricehamns Sparbank

Under kommunstyrelsens möte nästa vecka ska våra politiker besluta om kommunens förslag att säga upp avtalet med Ulricehamns Sparbank – med en uppdelning av detaljplanen för Marknadsplatsen som följd.

Vy över stadskärna vid sjö under sommartid

– Genom en bra dialog med kommunen hoppas vi nu på en uppdelad detaljplan som gör att vi snabbare kan komma i gång med att flytta vår entré till Boråsvägen och därmed bidra till att skapa liv och rörelse mot det kommande gångstråket. Vi hoppas att helheten med Marknadsplatsen och området kring vårt hus blir på bästa sätt för ulricehamnarna, säger Melker Ström, VD på Ulricehamns Sparbank.

I december 2019 tecknade Ulricehamns kommun och Ulricehamns Sparbank ett avtal för att tillsammans verka för planområdets utveckling i sin helhet. Siktet var inställt på att gå ut med en gemensam markanvisningstävling, men under planarbetets gång har Ulricehamns Sparbank initierat att de vill snabba på processen och bygga en entré som den nuvarande detaljplanen inte tillåter. Nu föreslår kommunen att detaljplanen ska delas upp i två – för att ge Ulricehamns Sparbank förutsättningar att förverkliga sina planer.

– Vi har haft ett väldigt gott samarbete med Ulricehamns Sparbank redan från start. Att tillmötesgå deras vilja var ett enkelt beslut att ta, säger Andreas Ekman, plan- och exploateringschef på Ulricehamns kommun.

Den 10 november samlas kommunstyrelsen för att besluta om förslaget att säga upp avtalet mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamns Sparbank, vilket också innebär att den nuvarande detaljplanen delas upp i två. Ärendet ska sedan vidare till kommunfullmäktige. Om förslaget klubbas igenom förväntas den nya detaljplanen för Ulricehamns Sparbank att vara redo för antagande under hösten nästa år.

Publicerat av Elin Ohlsson den 3 november 2022, senast ändrad den 3 november 2022