Via formuläret nedan kan du lämna ett klagomål till kommunen om du har besökt någon restaurang eller café där du upplevt trängsel eller att verksamheten på annat sätt inte lever upp till de rådande krav på åtgärder. Du lämnar ditt klagomål helt anonymt. Miljöenheten tar hand om det och utför kontinuerliga besök på kommunens restauranger och caféer.

Läs mer om vilka åtgärder som serveringsställen ska vidta för att säkerställa hygien och undvika trängsel.

Du kan även lämna in observationer på efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att hindra smittspridningen av covid-19. Om du har besökt en plats som inte är ett serveringsställe exempelvis en badplats, livsmedelsbutik eller andra platser där människor samlas och upplevt att riktlinjerna inte följs. Kommunen kommer att rapportera observationerna vidare till Länsstyrelsen.

Exempel på riktlinjer som ska efterlevas är:

  • Att hålla avstånd
  • Personer 70+ och riskgrupper undviker att vistas på platser där människor samlas
  • Området/verksamheten har uppsatt information
  • Området/verksamheten erbjuder möjligheten att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit

Klagomålsanmälan

Publicerat av Lea Greim den 8 juli 2020, senast ändrad den 10 juli 2020

Hjälpte informationen på denna sida dig?